Batterilager maximerar nyttan av dina solceller

Genom att koppla ett batterilager i Staffanstorp till din anläggning så säkrar du dig att el dina solpaneler producerar dagtid är tillgänglig när du kommer hem efter jobbet! Detta möjliggör att du kan välja att använda denna då elpriset är högre, vilket låter dig hålla nere kostnaderna ytterligare.

Effekttariffer

De pågående bytet av elmätare som pågår i hela Sverige är ett steg på väg mot att fastighetsägare senast 2027. Det innebär att du får betala en avgift baserad på de högsta effekterna som uppmäts under en månad. Den exakta modellen för hur avgiften tas ut varier mellan olika nätägare men utfallet blir det samma, i framtiden kommer elräkningen öka utifrån effekten som används. 

Effekttoppskapning

Det finns redan nu möjlighet att förekomma det högre avgifterna som kommer med effekttarifferna genom att komplettera solcellerna med ett smart batteri. Genom att inte bara köpa och sälja el när priserna är som mest fördelaktiga så kan ett smart batterilager användas för att minska effekttopparna i fastigheten genom så kallas effekttoppskapning. Du kan läsa mer om hur det fungerar här, eller slå oss en signal så kan vi hjälpa till att reda ut begreppen.

Minska dina fasta kostnader på elräkningen

Vanliga frågor om batterilager för solceller

Det finns två olika typer av batterilager i Staffanstorp som används tillsammans med solenergi. Den ena typen kopplas till samma växelriktare som dina solpaneler använder för att konvertera solenergi till energi du kan använda i villan. Detta kallas ett för ett DC-anslutet batteri och är den vanligaste varianten. Största fördelen med detta är att växelriktaren har full koll på din egenproduktion samtidigt som den styr batteriet för att maximera egenanvändningen av din producerade solel. 

Ett AC-anslutet batterilager är till skillnad från de DC-anslutna batteriet anslutet direkt till fastigheten med en egen växelriktare. Denna typen av batterilager används oftare till större energilager där stödtjänster är det primära användningsområdet för ditt batteri. Nackdelen med denna typen av batteri är att den högre effekten gör att huvudsäkringen behöver höjas om du vill få ut maximal ersättning med stödtjänster.

Detta är den absolut vanligaste frågan vi får om batterilager och Ja det kan vara lönsamt. Slå oss gärna en signal så kan vi titta på era förutsättningar för att spara eller till och med tjäna pengar med ett batterilager.

Det finns tre huvudsakliga användningsområden för ett batterilager i dagsläget, Maximerad egenanvändning, Energiarbitrage och Stödtjänster.

Maximerad egenanvändning – innebär att batteriet används för att minska andelen el som köps från elnätet, vilket ger en besparing genom att ni får en lägre elräkning. 

Energiarbitrage – Använd ditt batterilager för att köpa el från elnätet när den är som billigast och sälja den igen när elen från nätet är som dyrast. Detta låter som en bra idé men den faktiska förtjänsten av arbitrage är generellt inte lönsam nog i förhållande till investeringen och batteriets livslängd.

Stödtjänster – Det senaste åren har det pratats väldigt mycket om Checkwatt (ett företag som tillhandahåller Stödtjänster) men vad det handlar om är att upplåta kapaciteten i ditt batterilager till Svenska Kraftnät som i sin tur använder det för att balansera frekvensen i elnätet. Du får alltså betalt för att hur stor effekt du erbjuder. Just nu är detta det mest lönsamma sättet att använda ditt batterilager, värt att notera är att ersättningen för stödtjänster är precis som elpriset en färskvara och det förändras över året och går inte att veta hur länge det kommer att vara lika lönsamt som det är idag.

I våras kom skatteverket med ett förtydligande gällande Grön-teknik och batterilager. Förtydligandet gör gällande att för att kvalificera för avdraget så ska ditt batterilager användas för att maximera egenanvändningen av din solenergi. Det betyder att du i dagsläget inte blir godkänd för Grön-teknik om du väljer att köpa ett batterilager och ansluta det till stödtjänster.

Vi föreslår att du börjar med att investera i ett batterilager för att maximera egenanvändningen av energin som dina solceller producerar så att du kan vara säker på att du kan tillgodoräkna dig Grön-teknik avdraget. Om du senare vill ansluta dig mot stödtjänster så finns det i dagsläget inget konkret förtydligande från Skatteverket om hur lång tid det behöver gå från installation av ett batterilager till komplettering med stödtjänster.  

Ja, det är väldigt stor skillnad mellan olika fabrikat och det räcker inte att bara till på effekten i kWh för att veta om det är rätt för ditt behov.

Det varierar lite mellan olika tillverkare men generellt sett så ska ett batterilager placeras frostfritt, vi tycker inte att detta är riktigt rättvist då många batterier får en avsevärt sämre effekt vid låga temperaturer även om det är frostfritt. Därför rekommenderar vi du placerar batteriet i en uppvärmd del av fastigheten.

Utöver att få ut full effekt av ditt batteri så behöver vi också ta hänsyn till brandrisken och då är grundkravet att det går att komma åt batteriet från utsidan av din fastighet dvs det ska inte vara mer än en dörr mellan batteriet och ”utomhus”.