Montagesystem solpaneler för nordiska klimat

Montagesystemet är det som binder samman solpanelerna med underlaget. Även om det absolut vanligaste är att man installerar solpaneler på hustak, så är det även möjligt att installera dessa på marken. I bägge fall fyller ett montagesystem funktionen att det fixerar solpanelen i rätt riktning och vinkel, på ett säkert och tryggt vis. På tak görs infästningar antingen i husets bärande strukturer eller i vissa fall i dess ytterskikt.

 

Vilken typ av montagesystem man väljer beror på vilket material som utgör underlaget. Dock har samtliga producenter och typer av montagesystem vi installerar det gemensamt att samtliga att de är välbeprövade i vårt svenska klimat. Vi strävar även efter att arbeta med material med lång livslängd, och där produktionen har en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Betongpannor

Det absolut vanligaste yttertaket i Sverige är betongpannor, de har en beräknad livslängd på minst 50 år. Vi har valt att primärt jobba med montagesystem där infästningen skruvas fast i konstruktionen. Det finns varianter på marknaden som hängs på läkten men för att anläggningen ska sitta ordentligt oavsett hur mycket det blåser så förespråkar vi att krokarna skruvas fast.

Plåttak

Papptak

Vanliga frågor

Solcellers förmåga att producera energi är direkt relaterad till mängden solsken. På molniga dagar kommer produktionen att minska, men inte nödvändigtvis nå noll, medan en solig dag kommer produktionen att vara på sin höjdpunkt. Dagligt ljus, även om det är molnigt, räcker för att producera energi. Vad många inte vet är att solceller påverkas positivt av kyla eftersom det ger dem en bättre arbetsmiljö än värme.

Tekniskt fungerar solceller genom att de har ett halvledarmaterial som består av kisel med kontakter på framsidan och baksidan. När solljus träffar framsidan skapas en spänning som tas upp och genererar elektricitet. Elektriciteten som bildas är likström och behöver därför en omvandlare för att ändra den till växelström, som är den form av ström som de flesta elektriska apparater använder.

Nej, vanligtvis är det inte nödvändigt att ansöka om bygglov för solceller om de placeras direkt på taket och följer detaljplanen för byggnaden.

Dock kan det finnas undantag. Det är därför viktigt att alltid kontrollera detaljplanen för fastigheten för att avgöra om bygglov behövs. Om fastigheten är k-märkt, blåklassad, grönklassad eller om solpanelerna lutar från takplanet, så kan det också vara nödvändigt att ansöka om bygglov. För mer information om regler kring eventuellt bygglov för solceller och hur man ansöker kontakta din kommun.

Kommunens energirådgivare använder schablonen 15-20.000 kr per installerad kW för en solcellsanläggning utan batteri. Siffrorna är inklusive moms men innan avdrag om 20% för grön-teknik.

Vi hjälper er gärna att ta fram ett förslag med eller utan batteri utifrån era önskemål.

Självklart! Investering i solceller är inte bara bra för miljön och klimatet, utan det är också ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom är återbetalningstiden för solceller kortare i dagsläget än vad det var för bara några år sedan.

Kompletterar man dessutom sin solcellsanläggning med ett batterilager går det att minska återbetalningstiden ytterligare, hör av er till oss så presentera ett förslag utifrån era förutsättningar.

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjats, slutförts och betalats tidigast 1 januari 2021.

 

Du kan läsa mer på skatteverkets hemsidan.

I dag är de paneler som används mest ungefär 1,7 x 1,1 meter stora.

Ja! För att säkerställa din trygghet vid inköpet av en solcellsanläggning samarbetar vi endast med stora och välrenommerade leverantörer och produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider. Solpanelerna omfattas av två olika garantier, en produktgaranti och en effektgaranti.

 • Produktgarantin omfattar materialet och konstruktionen av själva solpanelen och för de paneler vi erbjuder är de minst 12 år.
 • Effektgarantin innebär att effekten från solpanelen inte kommer underskrida ett visst värde efter en bestämd tid. Dvs en paneler med en effekt på 405W och en effektgaranti på 84,8% efter 25 år. Kommer minst ge 343 W efter 25 års användning.

Solceller är känsliga för skuggor eftersom solceller i en traditionell anläggning är sammankopplade i serie. En svag solcell begränsar alltid produktionen från de andra solcellerna i samma serie. Vi använder så kallade ”smarta solceller” i de flesta av våra installationer. De är parallellkopplade med hjälp av bypass dioder och därför påverkar inte en svag solcell produktionen från andra solceller. Om du har skuggor på taket kan du fortfarande få en god produktion med en väl utformad anläggning.

Solfångare använder sig av solens energi för att skapa varmvatten, medan solpaneler använder energin från solen för att skapa elektricitet, elen kan sedan användas till mycket mer än bara varmvatten.