Solceller Bollebygd

Solen och våra effektiva solpaneler blir den bästa källan till obegränsad, ren och hållbar energi. Solceller är en teknik som inte bara gynnar vår planet utan även dig ekonomiskt. Tekniken omvandlar solens ljusenergi till elektricitet och när solstrålar träffar solcellens yta skapas en elektrisk ström. Genom att producera egen el med solceller bidrar du till omställningen till det fossilfria samhället och en grönare framtid.

Installation av solceller Bollebygd

Svenska Solpanelmontage har valt att i första hand arbeta med helsvarta paneler, speciellt framtagna för det nordiska klimatet. Vi hjälper dig att beräkna hur du får maximal effekt på ditt tak – och hur du kan placera panelerna på ett estetiskt tilltalande vis. Solpanelerna placeras för största möjliga solexponering, även om de ger bra effekt också molniga dagar.

Garanti för solceller

När du köper en solcellsanläggning av oss så har du alltid garanti på solpaneler och montage. Alla våra solpaneler har minst 12 års produktgaranti och 25 år effektgaranti upp till 84%. Montaget omfattas av konsumentköplagen vilket innebär 10 års garanti på arbetet. För oss är det mycket viktigt med nöjda kunder och du kan alltid återkomma om du har frågor eller om något inträffar.

Vanliga frågor

Solceller Bollebygd, eller fotovoltiskaceller, omvandlar solens ljusenergi till elektricitet. När solstrålar träffar solcellens yta, skapas en elektrisk ström. Denna process utnyttjar det fotoelektriska effekten, där fotoner från solens ljus ”knuffar” elektroner i solcellen och skapar en elektrisk spänning. Denna elektricitet kan sedan användas för att driva elektriska apparater eller ladda batterier. Solceller är en hållbar källa till förnybar energi och minskar beroendet av icke förnybara bränslen.

I Sverige är det generellt sett inte nödvändigt att söka bygglov för att montera solceller på en befintlig byggnad, så länge de inte påverkar byggnadens yttre utseende väsentligt. Däremot kan det vara bra att kontrollera med din kommun, eftersom regler och bestämmelser kan variera mellan olika kommuner. Om du planerar att installera solceller på en ny byggnad eller ett större solcellssystem, kan det krävas bygglov och/eller anmälan till kommunen.

Kostnaden för att installera solceller varierar beroende på flera faktorer, inklusive plats, systemstorlek, installationssvårigheter och val av utrustning. För en 12 kW solcellsanläggning med cirka 30 paneler kan priset variera, men riktlinjen som Energirådgivarna i Halland ger är användbar. En installationskostnad på 11 000 till 15 000 kronor per kW effekt är en rimlig uppskattning. Det innebär att en 12 kW anläggning kan kosta mellan 132 000 och 180 000 kronor. Håll även i åtanke att det kan finnas möjlighet till olika typer av bidrag eller skattelättnader för solcellsanläggningar som kan påverka den totala kostnaden.

Självklart! Investering i solceller är inte bara bra för miljön och klimatet, utan det är också ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom är återbetalningstiden för solceller kortare i dagsläget än vad det var för bara några år sedan.

Kompletterar man dessutom sin solcellsanläggning med ett batterilager går det att minska återbetalningstiden ytterligare, hör av er till oss så presentera ett förslag utifrån era förutsättningar.

Solceller är huvudsakligen tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel (silicon). Kisel används på grund av dess utmärkta fotovoltaiska egenskaper. Tillverkningen av kiselbaserade solceller involverar processer som omvandlar detta råmaterial till en enhet som kan omvandla solenergi till elektricitet.

Sammantaget består solceller huvudsakligen av kisel som är behandlat för att omvandla solenergi till elektricitet, tillsammans med andra komponenter för att göra dem hållbara och användbara i solpanelsystem.

Investeringsstödet för solpaneler kallas grön-teknik och fungerar på samma sätt som ROT-avdraget.

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjats, slutförts och betalats tidigast 1 januari 2021.

 

Du kan läsa mer på skatteverkets hemsidan.

I dag är de paneler som används mest ungefär 1,7 x 1,1 meter stora.

Ja! För att säkerställa din trygghet vid inköpet av en solcellsanläggning samarbetar vi endast med stora och välrenommerade leverantörer och produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider. Solpanelerna omfattas av två olika garantier, en produktgaranti och en effektgaranti.

 • Produktgarantin omfattar materialet och konstruktionen av själva solpanelen och för de paneler vi erbjuder är de minst 12 år.
 • Effektgarantin innebär att effekten från solpanelen inte kommer underskrida ett visst värde efter en bestämd tid. Dvs en paneler med en effekt på 405W och en effektgaranti på 84,8% efter 25 år. Kommer minst ge 343 W efter 25 års användning.

Solceller är känsliga för skuggor eftersom solceller i en traditionell anläggning är sammankopplade i serie. En svag solcell begränsar alltid produktionen från de andra solcellerna i samma serie. Vi använder så kallade ”smarta solceller” i de flesta av våra installationer. De är parallellkopplade med hjälp av bypass dioder och därför påverkar inte en svag solcell produktionen från andra solceller. Om du har skuggor på taket kan du fortfarande få en god produktion med en väl utformad anläggning.

Solfångare använder sig av solens energi för att skapa varmvatten, medan solpaneler använder energin från solen för att skapa elektricitet, elen kan sedan användas till mycket mer än bara varmvatten.